Online

Görsel içeriği zengin anketler
Hızlı saha
Azalan maliyetler
Kısalan süreçler
Anlık Raporlama
Online/dijital tekniklerde görüşmeci değerlendirmeyi kendi istediği zamanda ve mekanda yapar. Böylece anketör etkisinden arındırılmış görüşmeler zaman darlığı ve mekan uygunluğu gibi faktörlerden de arındırılmış olur. İçeriği zengin ve görsel tasarlanmış anket, günlük veya tüketici topluluğu web siteleri ile görüşmeciyi sıkmadan ve etki altında bırakmadan, gerçek düşünceleri ortaya çıkarılır.

• Online Anketler (Erişim Paneli/QR Code)
• Listeli Online Anketler
• Online Tüketici Toplulukları (MROCs)
• Web Sitesi Ziyaretçi Anketleri
• Web Sitesi Kullanıcı Testleri
• Sosyal Medya İzleme

Mobil

Zaman ve mekan özgürlüğü
Artan gönüllülük
Anketör etkisinden arınma
Azalan geri dönüş süresi
Anlık raporlama
Zaman ve mekan özgürlüğü anlamında online anketlerin bir sonraki adımı mobil anketlerdir. Böylece görüşmecinin Laptop/PC başında olma zorunluluğu da ortadan kaldırılarak, kolay erişimli ve kullanıcı ara yüzü rahatlıkla doldurmaya uygun anketler tasarlanır. Anket içerisinde mobil uygulama veya mobil web sitesine yönlendirme yapılarak, etkinlik testleri uygun hedef kitleyle yapılır.

• Mobil Anketler (Erişim Paneli/QRCode)
• Mobil Web Sitesi Kullanıcı Testleri
• Mobil Uygulama Kullanıcı Testleri
• Mobil Web Sitesi Ziyaretçi Anketleri

Geleneksel

Daha uzun süreli soru formu
Anketör yardımı
İnternet kullanmayan kişilere erişim
Dijital süreçler ile anlık saha takibi
Aranılan hedef kitleye online yöntemlerle ulaşılamayacak olunması veya anket içeriğinin anketör tarafından uygulanmasının önemli olduğu araştırmalarda yüz yüze veya telefonla anket tekniği uygulanır. Bu tür araştırmalarda da anketör tarafından kullanılan sistem online olduğu için, anında raporlama, online saha takibi gibi süreçler işlemeye devam eder.

• Bilgisayar Destekli Yüz yüze Anketler (CAPI)
• Bilgisayar Destekli Telefon Anketleri (CATI)
• Online Telefon Anketleri (COW)
• Stüdyo Anketleri (CLT)

İkincil Araştırma

Mevcut veriden fayda
Online raporlama/veri takibi
Araştırma stratejisine yön verme
Performans göstergesi (KPI) geliştirme
Her araştırma çözümü sahaya çıkıp veri toplamayı gerektirmez. Hazırda var olan kaynaklar kullanılarak veya daha önce elde edilmiş veriler kullanılarak pazara/müşteriye yönelik iç görüler elde edilebilir, trend takibi yapılabilir veya Pazar/şirket performans göstergeleri oluşturulabilir.

• Sosyal Medya Analizi
• Online İçerik Analizi
• Masabaşı Araştırma
• Hazır veri ile endeks oluşturma ve performans takip
• Trend/pazar data analizi
• CRM/şirket datası entegrasyonu ile KPI geliştirme