STRATEJİ

Tüketici kim?
Ne yapıyor, nasıl yaşıyor?
Neden ve ne zaman satın alıyor?
Hangi durumlarda hangi markayı satın alıyor?
Nasıl karar veriyor?
Strateji araştırmaları pazarın mevcut yapısını anlamaya yöneliktir ve markanızın
hangi yönde ilerlemesi gerektiğine ışık tutar. İneva; tüketicilerin kim olduğu, ihtiyaç
ve beklentileri, satın alma motivasyonları, kullanım sıklığı / durumları, marka
kullanımı ve algılarını bir araya getirerek, sizi rakiplerinizin önüne geçirecek,
bütünsel bir strateji belirlemenize yardım eder.

• Kullanım Alışkanlıkları ve Tutum
• Tüketici Profili
• Segmentasyon
• Tüketici Karar Süreci
• Pazar Yapısı ve Trendler

MARKA

Markam tüketicinin zihninde açık ve
pazardaki diğer markalardan ayrışmış
bir konumda yer alıyor mu?
Bu bana rakiplerime göre avantaj sağlıyor mu?
Marka araştırmaları; marka algısını, rakiplerinden nasıl ayrıştığını ve pazarda yarattığı değeri ölçümlemeye yönelik olmalıdır. İneva; marka araştırmanızı bu soruları ne kadar cevaplayabildiğinizi göz önünde tutarak tasarlar ve markanızın sadece mevcut algısını değil, bunun yarattığı avantaj, sahip olduğu potansiyel ve büyümek için ulaşması gereken konumu tespit eder.

• Marka Konumlandırma / İmaj
• Marka Değeri
• Marka Takip
• Marka Bağlılığı

ÜRÜN GELİŞTİRME

Konsept anlaşılır mı?
Tüketici ürünü satın alır mı?
Tadı, kokusu, paketi nasıl?
Diğer ürünlere göre tercih edilir mi?
Markaya yakışıyor mu?
Hangi fiyattan satılırsa kar en fazla olur?
Ürün geliştirme ve inovasyon, sürdürülebilir şirket büyümesine olan katkısı anlamında aynıdır. Başarılı ürün geliştirme aslında sürekli ve evrimsel bir süreçtir. Konsept oluşumundan fiyat belirlemeye, ürün geliştirme döngüsünün her aşamasında İneva’nın farklı araştırma modellerinden faydalanabilirsiniz. Konsept ve ürün testleri gibi standart modellerin dışında, online tüketici toplulukları oluşturarak ürün geliştirme sürecinize uzun dönemli tüketici verisi sağlayabilirsiniz.

• Konsept Testi
• Ürün Testi (Tat/koku/fonksiyonellik)
• Ambalaj Testi
• İsim/logo
• Fiyat ve Fiyat Esnekliği (BPTO/PSM/Conjoint)
• Ürün Geliştirme için Online Tüketici Toplulukları

MÜŞTERİ DENEYİMİ

Ürün/hizmet memnuniyeti ne düzeyde?
Ödediği paraya değer buluyor mu?
Müşteri nelerden memnun, nelerden değil?
Başkalarına tavsiye ediyor mu?
Hangi konularda iyileşme memnuniyeti en fazla artırır?
Müşteri deneyimi araştırmalarının amacı; sunduğunuz ürün veya hizmete içsel algıyla değil, tamamen o üründen veya ilgili hizmetten yararlanan kişi gözünden bakabilmek ve gelişim alanlarını saptayabilmektir. Bireysel ya da kurumsal, müşteri, bayi, çalışan, paydaş, kim olursa olsun size dokunan kişilerin gözlerinden yaşadıkları deneyimi anlamak, daha iyi bir deneyim sunabilmek için ilk koşuldur. Müşteri deneyimi araştırmaları, müşteri ile her iletişimin sonuçlarını ve yarattığı duyguları ortaya koyarak, şirketinizde müşteri odaklı bir kültür oluşturmanıza yarar. İneva müşterinin rasyonel akılla söylediklerinin ötesine geçip, duygusal motivasyon ve etkilerini ortaya çıkarmaya yönelik modeller kullanır.

• Memnuniyet Etmenleri Analizi
• Müşteri Memnuniyeti Takip
• NPS (Net Promoter Score)
• Kanal Performans Değerlendirme
• Çalışan Memnuniyeti
• Rakip Memnuniyeti
• Tedarikçi/Bayi Memnuniyeti
• Kısa Dönemli Online Topluluklar
• Davranış ve CRM Veri Analizi

İLETİŞİM ETKİNLİĞİ

Reklam/iletişim kimlere ulaşıyor?
Ürün ile ilgili ne söylüyor?
Marka algısına olan katkısı ne?
Akılda kalıcı mı?
Hangi hedef kitleye hitap ediyor?
Satın alma niyetini nasıl değiştiriyor? 
Artan platformlar ve tüketicinin maruz kaldığı sayısız mesajla beraber, iletişimin marka üzerindeki etkisi giderek artmaktadır. Tüketiciye ulaşmak kolaylaşırken, ilgisini çekmek ve markaya dair mesajı iletebilmek zorlaşmaktadır. Bu alandaki araştırmalarla iletişimin tüketiciye ne kadar ulaştığı, zihninde markanın konumunu nasıl değiştirdiği ve bu algının marka performansına olan etkisi beraber incelenerek; markayı büyütecek ve rakiplerinden ayrıştıracak iletişim araçları tasarlanması sağlanır.

• Reklam (Pre-test/Post-test)
• Reklam Takip
• Web Sitesi Etkinliği (Kullanıcı testi/ziyaretçi anketleri)
• Sosyal Medya Etkinliği
• Mobil Uygulama Etkinliği
• Kampanya Etkinliği
• Promosyon Değerlendirme
• Satış noktası Aktiviteleri