İneva; müşterilerinin ürün ve pazarlama süreçlerinde etkili
karar almaları ve kazançlı strateji belirlemeleri için, yenilikçi
ve aksiyon odaklı araştırma çözümleri sunan bir araştırma
ve danışmanlık şirketidir.

Tüketim davranışının, sunulan ürün ve hizmetlerin, ve hatta tüketicinin hızla değiştiği
günümüzde, bilginin önemi artarken bilgiye nasıl ulaşıldığı da değişim göstermektedir.
İneva olarak misyonumuz, bu değişimi araştırma yöntemlerine ve süreçlerine
uygulayarak, müşterilerimize aksiyona yönelik ve dönüştürücü iç görü sunmaktır.
Dijital araştırma çözümlerimiz ile teknoloji, deneyim ve bilgiyi bir araya getirerek, size trendleri yakalayan araştırma ürünleri sunuyoruz. Araştırmayı hızlı, uygun maliyetli ve keyifli hale getiriyoruz.

Araştırmayı seviyoruz..

Ama araştırmanın kendisi için değil, onu kullanarak yaratabileceğimiz fark için.
Araştırma daha yüksek marka değeri, daha sadık müşteri, daha etkili iletişim
kampanyası, tüketiciye daha çok hitap eden ürün yaratmak için bir araçtır.

Bu nedenle araştırmanın başarısı, ilham verdiği kararlar  ve bu kararların uygulanması sonucu marka için  yaratılan değer ile ölçülmelidir.

İneva, stratejiye ilham veren iç görü sunar.

Bizim için araştırma tüketici bakış açısını sunarak biten bir süreç değil; o bakış açısını iç görüye dönüştürmeyi, büyüme odaklı strateji oluşturmayı, aksiyon noktaları belirlemeyi ve alınan aksiyonların etkisini ölçümlemeyi içeren, sürekli bir döngüdür. Bu döngü içerisinde bizim katma değerimiz, stratejiye ilham veren ve inovasyona yol açan iç görü sunmaktır.

Vizyonumuz, müşterilerinin şirket büyümesine katkıda bulunan bir araştırma ortağı olmak.

İster çok uluslu dev bir marka olun, ister yeni bir pazarda marka yaratma sürecinde, bizim hedefimiz sizin büyümeniz. Araştırmadan faydalanmak
için büyümeyi beklemeyin, büyümek için araştırmayı kullanın.